Kasutustingimused
Need kasutustingimused on eesti keeles esitatud ainult teavitamise eesmärgil. Juriidiline jõud on ainult selle lepingu originaalversioonil, mis on esitatud Läti Vabariigi riigikeeles.

1. Üldtingimused

Enne kui otsustate oma tellimuse esitada, lugege Coral Sango kaupluses (SIA Sango Imports) hoolikalt läbi ostureeglid. Ja kui nõustute kõigi täpsustatud tingimustega, klõpsake nuppu Kinnita ja jätkake kassaga. Kõik Ostjaga tehtava koostöö tingimused on toodud allpool.

SIA Sango Imports, registreerimisnumber 40003605503, edaspidi "müüja", pakub toodet - toidulisandit KORAALVESI, mis on ametlikul veebisaidil sango.lv saadaval oma "Ostjatele". Pärast allpool kirjeldatud tingimuste, samuti privaatsuseeskirjade, tarnimise, tagastamise ja vahetamise tingimuste, reklaamiteenuste ja muude funktsioonide ülevaatamist nõustub Ostja automaatselt, et täidab neid tingimusi täielikult ja piiranguteta. Mujal saidil kirjeldatud tingimused on osa nendest kasutustingimustest.

Kui Ostja on ostnud veebisaidil sango.lv pakutava söödalisandi CORAL WATER, edaspidi "kaubad", siis tuleks sellist lepingut pidada "kauglepinguks", järgides kõiki selles loetletud reegleid. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (97–7-EÜ) kauglepingutega seotud ostjaõiguste kaitse kohta. Samuti põhinevad need tingimused normidel, mis on ette nähtud Läti Vabariigi seaduses "Tarbija õiguste kaitse kohta", samuti "Kauglepingu lepingute reeglites", mille on loonud Läti ministrite kabinet.

Kui nõustute neid reegleid järgima, kinnitate samal ajal, et olete täiskasvanud ja võimekas inimene.

Kui Ostja on juriidiline isik, siis peab ettevõte kauba kättesaamiseks esitama volitatud isikule vastava dokumendi - volikirja.

SIA Sango Imports jätab endale reegli saidi sisu ja www.sango.lv ressursi töötingimuste ühepoolseks muutmiseks. Pärast veebipoe töös tehtud muudatuste avaldamist saidil jõustuvad nad kohe oma juriidilises jõus.

2. Isikuandmed ja nende kasutamine

Veebipoes Coral Sango (SIA Sango Imports) ostude sooritamisel nõustub klient automaatselt oma isikuandmete kasutamisega, mis sisestati saidil registreerimisel, kaupade kättesaamisel või saidi kasutamisel töötlemiseks ja täitmiseks tellimus.

Samuti on Müüjal õigus edastada need andmed kolmandatele isikutele edastamiseks, maksete kinnitamiseks, kliendibaasi moodustamiseks ja statistilisteks näitajateks.
Kõik Coral Sango kaupluse (SIA Sango Imports) veebisaidile sisestatud ja ka ostude sooritamisel kasutatud isikuandmed on konfidentsiaalsed andmed. Coral Sango (SIA Sango Imports) kohustub omakorda mitte müüma ega laenama oma klientide kontaktandmeid teistele turuosalistele.

3. Klientide isikuandmete konfidentsiaalsus

Coral Sangol (SIA Sango Imports) ei ole õigust avaldada ja levitada teavet oma klientide kohta, edastada seda kolmandatele isikutele.

Ostjale antakse õigus kontrollida oma isikuandmeid, samuti need kliendibaasist või muust registrist kustutada.

Coral Sango (SIA Sango Imports) seisab oma klientide õiguste ja vabaduste, nende privaatsuse puutumatuse ja isikuandmete kaitsmise poolel. Ettevõte juhindub oma tegevuses Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivist (65/46 / EÜ) üksikisikute kaitse kohta isikuandmete analüüsimisel ja teabe edasisel liikumisel.

Seadusega ette nähtud juhtudel saab veebipood õiguse avaldada oma klientide kohta isiklikke andmeid, kuid ainult juhul, kui need olukorrad on sätestatud Läti Vabariigi seaduses "Isikuandmete kaitse kohta". Seetõttu peaksid meie kliendid olema teadlikud, et kui teatud ametiasutused tegutsevad seaduse nimel ja nõuavad meie klientide isikuandmete avaldamist, edastame neile teie kohta täieliku teabe.

Kui Ostja, kes otsustas toote osta meie veebipoest, ei ole täisealiseks saanud või ei ole 100% võimeline, siis saab toote osta talle iga volitatud isik (isa, ema või eestkostja). Samal ajal on võimatu juba tehtud tellimust tühistada, samuti on võimatu kaupa tagastada, et Ostja saaks oma raha tagastada.

4. Individuaalseks kasutamiseks mõeldud kaubad ja teenused

Meie veebisaidil esitatud toidulisand CORAL WATER on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks. Kliendid ei tohi müüa meilt ostetud CORAL WATER toidulisandeid kolmandatele isikutele. Kui Coral Sango (SIA Sango Imports) märkab oma klientide tegevuses kahtlast tegevust, mis võib oma äranägemise järgi olla vastuolus selle lepingu tingimustega, jätab ettevõte endale õiguse tellimuse kogust vähendada (ette teatades või ette teatamata).

5. Teabe asjakohasus

Coral Sango (SIA Sango Imports) teeb kõik, et toidulisandi CORAL WATER toime kirjeldus oleks võimalikult täpne.

6. Hinnapoliitika

Veebipood Coral Sango (SIA Sango Imports) näitab oma kaupade hindu ainult eurodes. Avaldatud hind sisaldab juba käibemaksu (21%), samuti muid makse, kui need on kavandatava toote jaoks ette nähtud.

7. Kauba tühistamine

Vastavalt kehtivatele õigusaktidele on Ostjal õigus Coral Sangost (SIA Sango Imports) ostetud kaubad tagastada 14 kalendripäeva jooksul alates ostukuupäevast (kauba kättesaamine käes).

8. Piiratud vastutus

Ostja nõustub, et isegi kõiki seadusi järgides ei võta Coral Sango (SIA Sango Imports) vastutust saidil esineda võivate katkestuste või vigade eest. See tingimus on täidetud, olenemata saidi rikke põhjusest.

Coral Sango (SIA Sango Imports) ei vastuta:

- töö katkestused või viivitused saidi teabe töötlemisel.
- andmete ebaõnnestumine või vale täitmine, nende moonutamine, kaotsiminek või muud muudatused.
- olukorrad, mis tekivad väljaspool inimese mõtlemist.
- Võrgu viirused arvutis, süsteemi talitlushäired, tarkvara probleemid, mis ilmnevad meie veebisaidile sisenemisel olemasolevate hüperlingide abil.

9. Autoriõigusest

Kogu Coral Sango veebisaidi sisu (SIA Sango Imports), kirjavahetus (elektrooniline ja regulaarne), veebipoe reklaamimiseks muudes ressurssides mõeldud turundusteave on Coral Sango (SIA Sango Imports) omand. Sisu uuesti avaldamine või selle täielik vastavus (osaliselt või täielikult) on rangelt keelatud, välja arvatud mõned olukorrad:

- Sisu kopeerimine on lubatud ainult isiklikuks kasutamiseks.
- Coral Sango (SIA Sango Imports) veebisaidi sisu kopeerimine või uuesti avaldamine on lubatud kasutamiseks kolmandatel isikutel, kui märkite allikaks Coral Sango (SIA Sango Imports) avalehe, lisades sisestustaseme URL-i.

10. Kohustustest loobumine

Kui Ostja teavitab ekslikult kolmandaid isikuid meie veebisaidil esitatud garantiidest, siis kantakse kõik kohtumenetluses tekkinud kahjud, kahjud ja maksed Ostjale üle.

11. Konfliktid ja erimeelsused

Konfliktiolukorra korral Coral Sangoga (SIA Sango Imports) reguleerivad mõlema poole õigused ja kohustused, mis on sätestatud käesolevates tingimustes, ainult Läti Vabariigi seadustega.

Mõlemad pooled kinnitavad, et kõik ostja vaidlused või konfliktid, mis tulenevad kauglepingust tulenevate kohustuste rikkumisest, püüavad ostja ja müüja lahendada rahumeelsete läbirääkimiste teel.

Juhtudel, kui pooled ei suuda vaidlust rahumeelselt lahendada, esitavad nad kõik oma nõuded ja vaidlused mis tahes Läti kohtule läbivaatamiseks.

Ainsaks erandiks võib olla juhtum, kui Ostja on rikkunud või tahtnud rikkuda Coral Sango (SIA Sango Imports) intellektuaalomandi õigusi. Sellisel juhul on ettevõttel täielik õigus tellimuse (või muu õiguskaitse dokumendi) saamiseks mis tahes Läti Vabariigi kohtusse ning Ostja on kohustatud seda järgima täidavad kõiki kohtu ette nähtud tingimusi.

Mõlemad pooled lepivad kokku konflikti lahendamise geograafilises asukohas, järgides Euroopa Parlamendi kodukorda 953/2008.
Kõiki pretensioone kauba omaduste ja seisundi kohta (kui need omadused ei lange kokku kasutajalepingu tingimustega) käsitletakse vastavalt tarbija õiguste kaitse seaduse sätetele, aadress: Kr. Valdemāra iela 157, Riia, Läti, LV - 1013.

Ostja ja Coral Sango (SIA Sango Imports) vahelise vaidluse korral seoses isikuandmete kaitsega võib kumbki pool pöörduda kohtusse ja Ostjal on õigus pöörduda ka riiklike andmete inspektsiooni poole aadressil: LV - 1011, Läti, Riia, Blaumaņa iela 11 / 13-15.

12. Üldtingimused

Ostja nõustub, et kõik loetletud tingimused moodustavad Coral Sango kaupluse (SIA Sango Imports) ja Ostja vahelise täieliku kokkuleppe saidi, selle sisu ja Ostja poolt kasutamise osas.

Coral Sango (SIA Sango Imports) jätab endale õiguse neid tingimusi igal ajal muuta või täpsustada, märkides samal ajal veebisaidil viimase värskenduse kuupäeva. Kõik muudatused jõustuvad kohe pärast nende avaldamist. Ostja nõustub, et kui ta jätkab saidi kasutamist, nõustub ta kõigi tehtud muudatustega. Coral Sango (SIA Sango Imports) jätab endale õiguse sellega seoses antud õigused ja võimalused tühistada või tühistada.

Kõik muudatused, sealhulgas vajaduse korral saidi kasutamise lõpetamine, peab Ostja viivitamatult järgima.

Midagi nende tingimuste tähenduses ja tingimustes ei tohiks tõlgendada kui suhet partnerite vahel ega muud tüüpi ühisettevõtte moodustamist Ostja ja Coral Sango (SIA Sango Imports) vahel. Juhtudel, kui Coral Sango (SIA Sango Imports) ei täitnud kõiki tingimusi, mis puudutavad tema kohustusi Ostja ees, võite nõuda kõigi kohustuste täitmist nii enne kui ka pärast.

13. Vääramatu jõu asjaolud

Coral Sango (SIA Sango Imports) ei vastuta korralduse täitmisega viivitamise ega selle täieliku täitmata jätmise eest, kui selle põhjuseks on asjaolud, mille tõttu Coral Sangol (SIA Sango Imports) pole võimu piirata ega kontrollida. Näiteks sõjad, riiklikud hädaolukorrad, streigid, loodusõnnetused, Läti valitsuse radikaalsed tegevused, terroriaktid, loodusõnnetused ja anomaaliad, arvuti või tarkvara rikked, Interneti-ühenduse katkestamine kolmandate isikute poolt. Selliste olukordade tekkimisel püüab Coral Sango (SIA Sango Imports) need võimalikult kiiresti parandada.
Kas teil on veel küsimusi?
Click to order
Sinu tellimus
Total: 
Kohaletoimetamise võimalused
Tänav, majanumber, korter, linn, riik, sihtnumber
Payment method
Klõpsates nupul „Tellima", nõustute isikuandmete töötlemise reeglitega.