Lietošanas noteikumi
1. Vispārīgie nosacījumi

Pirms pasūtījuma noformēšanas uzmanīgi iepazīstieties ar iegādes noteikumiem veikalā Coral Sango (SIA Sango Imports).. Ja piekrītat visiem nosacījumiem, spiediet apstiprināšanas pogu un pārejiet pie pasūtījuma noformēšanas. Zemāk aprakstīti visi sadarbības nosacījumi ar Pircēju.

Coral Sango (SIA Sango Imports), reģistrācijas numurs 40003605503, turpmāk "Pārdevējs", saviem "Pircējiem" piedāvā – uztura bagātinātāja CORAL WATER, kas pieejami oficiālajā tīmekļa vietnē www.sango.lv. Iepazīstoties ar tālāk aprakstītajiem nosacījumiem, kā arī ar konfidencialitātes politiku, piegādes, atgriešanas un apmaiņas nosacījumiem, reklāmas pakalpojumiem un citām funkcijām, Pircējs automātiski piekrīt tam, ka pilnā apmērā un bez ierobežojumiem
izpildīs minētos noteikumus un nosacījumus. Citās tīmekļa vietnēs aprakstītie noteikumi un nosacījumi ir šīs lietotāju vienošanās nosacījumu daļa.

Ja Pircējs ir iegādājies tīmekļa vietnē www.sango.lv piedāvātos izstrādājumus, turpmāk tekstā "prece", tad šī vienošanās ir jāuzskata par "Distances līgumu", ievērojot visus Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā (97-7-EEC) minētos noteikumus par pircēja tiesību aizsardzību, kas attiecas uz distances līgumiem. Šie noteikumi balstīti arī uz Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām, kā arī Latvijas MK noteikumiem "Par distances līgumu".

Ja piekrītat ievērot šos noteikumus, tad vienlaicīgi apliecināt, ka esat pilngadīga un rīcībspējīga persona. Ja Pircējs ir juridiska persona, tad, lai saņemtu preci, uzņēmumam ar oficiālu dokumentu – pilnvaru ir jāpilnvaro pilnvarotā persona.
Pulksteņu Outlets ir tiesības vienpusējā kārtībā mainīt tīmekļa vietnes saturu un sava resursa darba nosacījumus adresē: www.sango.lv. Pēc interneta veikala darbā veikto izmaiņu publicēšanas tīmekļa vietnē, tās tūlīt stājas spēkā.

2. Personas dati un to izmantošana

Veicot pirkumus interneta veikalā Coral Sango (SIA Sango Imports), klients automātiski piekrīt viņa personas datu izmantošanai, kas tikuši ievadīti, reģistrējoties tīmekļa vietnē, saņemot preci vai izmantojot tīmekļa vietni ar mērķi apstrādāt un izpildīt pasūtījumu. Tāpat Pircējam ir tiesības nodot šos datus trešajām personām, lai veiktu piegādi, apstiprinātu maksājumus, veidotu klientu bāzi un statistikas rādītājus.

Visi personas dati, kas tikuši ievadīti veikala Coral Sango (SIA Sango Imports) tīmekļa vietnē, kā arī izmantoti, veicot pirkumus, ir konfidenciāli dati. Coral Sango (SIA Sango Imports) savukārt apņemas nepārdot un nesniegt savu klientu kontaktinformāciju lietošanai citiem tirgus dalībniekiem.

3. Klientu personas datu konfidencialitāte

Coral Sango (SIA Sango Imports) nav tiesības publicēt un izplatīt informāciju par saviem klientiem, nodot to trešajām personām. Pircējam ir tiesības pārbaudīt savus personas datus, kā arī dzēst tos no klientu bāzes vai cita reģistra. Coral Sango (SIA Sango Imports) aizsargā savu klientu tiesības un brīvības, to personīgas dzīves neaizskaramību attiecībā pret personas datiem. Kompānija savā darbībā ievēro Eiropas Parlamenta un ES Padomes (65/46/EC) direktīvu par fizisko personu aizsardzību, analizējot personas datus un tālāk nododot informāciju.

Likumā paredzētajos gadījumos interneta veikalam ir tiesības atklāt personīgo informāciju par saviem klientiem, bet tikai tad, ja šie gadījumi ir noteikti Latvijas Republikas likumā "Par personas datu aizsardzību". Tāpēc mūsu klientiem ir jāzina, ka tad, ja noteiktas varas institūcijas likuma vārdā pieprasīs atklāt mūsu klientu personas datus, mēs sniegsim tām pilnu informāciju par jums.

Ja Pircējs, kas nolēmis iegādāties preci mūsu interneta veikalā, nav pilngadīgs vai nav rīcībspējīga persona, tad viņa vietā izstrādājumu varēs nopirkt jebkura pilnvarota persona (tēvs, māte vai aizgādnis). Jāņem vērā, ka atcelt veikto pasūtījumu vairs nebūs iespējams, tāpat kā nebūs iespējams atdot atpakaļ preci, lai Pircējs varētu atgriezt savu naudu.

4. Preces, pakalpojumi personīgai lietošanai

Mūsu tīmekļa vietnē piedāvātās preces un pakalpojumi ir paredzēti tikai personīgai lietošanai. Klientiem nav tiesības pārdot pie mums iegādātos izstrādājumus vai pakalpojumus trešajām personām. Ja Coral Sango (SIA Sango Imports) ievēros jebkādas aizdomīgas aktivitātes savu klientu rīcībā, kas pēc to ieskatiem var būt pretrunā šīs vienošanās nosacījumiem, kompānijai ir tiesības (informējot par to vai nē) samazināt pasūtījumu vai pakalpojumu skaitu.

5. Informācijas aktualitāte

Coral Sango (SIA Sango Imports) dara visu, lai katra izstrādājuma apraksts tīmekļa vietnē būtu maksimāli precīzs. Ja pēkšņi tikušas mainītas noteiktu preces modeļu galvenās īpašības, Coral Sango (SIA Sango Imports) negarantē, ka tīmekļa vietnē šīs izmaiņas jau būs publicētas.

Coral Sango (SIA Sango Imports) ir tiesības atteikties pārdot konkrētu izstrādājumu, ja, publicējot cenu, notikusi kļūda (cilvēciskais faktors vai tehniskakļūme). Citiem vārdiem sakot, ja konkrēta izstrādājuma cena tikusi būtiski samazināta.

6. Cenu politika

Interneta veikals Coral Sango (SIA Sango Imports) savām precēm cenas norāda tikai EUR valūtā. Publicētajā cenā jau iekļauts PVN (21%), kā arī citi nodokļi, ja piedāvātajai precei tādi paredzēti.

7. Atteikšanās no preces

Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu Pircējam ir tiesības atgriezt atpakaļ Coral Sango (SIA Sango Imports) iegādāto preci 14 kalendāro dienu laikā no tās iegādes brīža (kad prece ir saņemta).

8. Ierobežota atbildība

Pircējs dod savu piekrišanu tam, ka pat, ievērojot visus likumus, Coral Sango (SIA Sango Imports) neuzņemas atbildību par jebkuriem pārtraukumiem vai kļūdām, kas iespējamas tīmekļa vietnes darbībā. Šis nosacījums tiek izpildīts neatkarīgi no tā, kāda iemesla pēc notikusi kļūme tīmekļa vietnes darbībā.

Coral Sango (SIA Sango Imports) nav atbildīgs par:

- Pārtraukumiem tīmekļa vietnes darbībā vai aizkavētu informācijas apstrādi.
- Datu neaizpildīšanu vai nepareizu aizpildīšanu, to izkropļošanu, ozaudēšanu vai citām izmaiņām.
- Situācijām, kas notiek ārpus cilvēciskā saprāta robežām.
- Tīkla vīrusiem datorā, kļūmēm sistēmas darbā, programmatūras rūkumiem, kas rodas, izmantojot mūsu tīmekļa vietnē esošās hipersaites.

9. Par autortiesībām

Viss Coral Sango (SIA Sango Imports) tīmekļa vietnes saturs, sarakste (elektroniskā un parastā), mārketinga informācija, kas paredzēta interneta veikala virzīšanai citos resursos, ir Coral Sango (SIA Sango Imports) īpašums. Satura atkārtota izdošana, pilnīga vai daļēja tā pārrakstīšana ir stingri aizliegta, izņemot dažas situācijas:

- Satura kopēšana ir atļauta tikai personīgiem mērķiem.
- Coral Sango (SIA Sango Imports) tīmekļa vietnes satura kopēšana vai pārpublicēšana ir atļauta izmantošanai trešajām personām, bet ar nosacījumu, ka jūs kā avotu norādīsiet Coral Sango (SIA Sango Imports) mājas lapu, pievienojot sākuma līmeņa URL.

10. Atbrīvošana no atbildības

Ja Pircējs kļūdaini informēs trešās personas par mūsu tīmekļa vietnē sniegtajām garantijām, visi zaudējumi, tiesas procesu izdevumi gulsies uz Pircēja pleciem.

11. Konflikti un nesaskaņas

Rodoties konflikta situācijai starp Pircēju un Coral Sango (SIA Sango Imports), šajos noteikumos paredzētās abu pušu tiesības un pienākumus reglamentē tikai Latvijas Republikas likumdošanas normas. Ar šo vienošanas abas puses apliecina, kas visas strīdīgās situācijas vai konflikti, kas rodas Distances līguma saistību neizpildes dēļ, Pircējs un Pārdevējs centīsies atrisināt mierizlīguma ceļā.

Gadījumos, kad puses nevar atrisināt strīdu mierizlīguma ceļā, visas savas prasības un strīdus tās nodod izskatīšanai jebkurā Latvijas tiesā. Izņēmums var būt tikai gadījums, kad pircējs ir pārkāpis vai gribējis pārkāpt Coral Sango (SIA Sango Imports) intelektuālā īpašuma tiesības. Šajā gadījumā kompānijai ir pilnas tiesības saņemt priekšrakstu (vai citu tiesiskās aizsardzības dokumentu) jebkurā Latvijas Republikas tiesā, bet Pircējam būs pienākums pakļauties un izpildīt visus tiesas noteiktos nosacījumus.

Par konflikta atrisināšanas ģeogrāfisko atrašanās vietu abas puses vienojas, ievērojot Eiropas parlamenta Noteikumus Nr.953/2008.

Visas pretenzijas, kas attiecas uz preces īpašībām un stāvokli (ja šīs īpašības nesakrīt ar lietotāju vienošanās nosacījumiem), tiek izskatītas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, adrese: Kr.Valdemāra iela 157, Rīga, Latvija, LV-1013.

Gadījumā, ja starp Pircēju un Coral Sango (SIA Sango Imports) ir izcēlies strīds par personīgās informācijas aizsardzību, jebkura no pusēm var vērsties tiesā, bet Pircējam ir tiesības vērsties arī Datu valsts inspekcijā adresē: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, Latvija, LV-1011.
Vai jums joprojām ir jautājumi?
Click to order
Jūsu pasūtījums
Total: 
Piegādes iespējas
Iela, mājas numurs, dzīvoklis, pilsēta, valsts, pasta indekss
Payment method
Noklikšķinot uz "Pasūtīt", jūs piekrītat noteikumiem par personas datu apstrādi.